Pentru a verifica ce date cu caracter personal vi s-au colectat prin intermediul site-ului, vă rugăm să completați acest formular:

*Vă rugăm să menționați ce drepturi doriți să exercitați (Confirmare prelucrare date, furnizare informații privind prelucrarea datelor, rectificarea datelor, ștergerea datelor, restricționarea prelucrării, opoziția privind prelucrarea datelor, furnizarea unei copii a datelor prelucrate, portabilitatea datelor către un alt operator - vă rugăm să ne oferiți numele datele de identificare și datele de contact ale operatorului, detalii privind procesele de prelucrare bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.
In cazul în care există dubii cu privire la identitatea solicitantului sau informațiile furnizate nu sunt concludente, vom putea solicita informații suplimentare Datele cu caracter personal colectate prin intermediul acestui formular vor fi prelucrate doar în scopul în care ne-au fost communicate. Orice altă prelucrare a acestor date în alt scop se va face doar la solicitarea sau cu acordul dumnevoastră.