Aspecte generale privind utilizarea site-ului

Acești Termeni de utilizare guvernează utilizarea (inclusiv simplul acces la) site-ului www.ihara.ro operat de II Ihara Elena-Lorena., str Cap. Ivan Anghelache, sector 5, Bl M29, ap. 107, București (denumit în continuare „II Ihara Elena-Lorena“ sau „noi“ ), inclusiv conținutul și serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui website ( „site-ul web“).

Orice persoană care accesează site-ul („tu/dumneavoastră“) acceptă necondiționat și integral aceste Condiții de utilizare, în forma în vigoare la momentul vizitei pe site.

Prin utilizarea site-ului nostru sunteţi de acord cu prezenţii Termeni şi cu condiţiile aferente. Vă rugăm să îi citiţi cu atenţie. Serviciile noastre sunt variate şi, prin urmare, este posibil ca uneori să se aplice Termeni şi condiţii suplimentare sau cerinţe suplimentare pentru unele servicii (inclusiv cerinţe referitoare la vârstă). În cazul anumitor Servicii, există Termeni şi condiţii suplimentare, iar, dacă utilizaţi acele Servicii, Termenii şi condiţiile suplimentare respective fac parte din contractul dintre dvs. și II Ihara Elena-Lorena.

Unele dintre serviciile noastre sunt disponibile pe dispozitive mobile.  E important să știti că nu utilizați aceste Servicii într-un mod care vă distrage atenția și vă împiedică să respectați legislația rutieră și de siguranță.

Furnizăm serviciile la un nivel de aptitudine şi atenţie rezonabil din punct de vedere comercial şi sperăm că vă va face plăcere să le utilizaţi. Dar, există anumite lucruri pe care nu le putem promite în legătură cu serviciile.

De exemplu, nu vom fi răspunzători dacă, din orice motiv, site-ul nu este disponibil în orice moment sau pentru orice perioadă. Din când în când, putem restricționa accesul la anumite părți ale site-ului, sau întregul site, pentru utilizatorii care s-au înregistrat la noi. Sunteți responsabil pentru a face toate aranjamentele necesare pentru a avea acces la site. Sunteți, de asemenea, responsabil pentru asigurarea faptului că toate persoanele care accesează site-ul prin intermediul conexiunii la Internet sunt conștiente de acești termeni de utilizare, și că acestea sunt conforme cu ei.

Proprietate intelectuală

Întregul conținut de pe site si al cursurilor este fie deținut de noi, fie este licențiat pentru utilizarea de către noi. Tot ceea ce vezi sau citești pe site (cum ar fi imagini, fotografii, ilustrații, texte, și alte materiale) este protejat prin drepturi de autor la nivel mondial, proiectare, mărci comerciale și alte legi de proprietate intelectuală.

Utilizarea site-ul nu vă oferă niciun drept de proprietate intelectuală asupra acestuia sau asupra conţinutului pe care îl accesaţi. Nu aveţi dreptul de reproducere, transformare, distribuție sau comunicare publică ori de a pune la dispoziție în extras, de a reutiliza, retrimite sau de a utiliza în orice alt mod, prin orice mijloace sau proceduri, orice părți ale site-ului, conținutul sau serviciile, cu excepția celor permise de acești Termeni de utilizare, condițiile speciale sau atunci când li se permite să facă acest lucru de legislația în vigoare ori atunci când o autorizație explicită a fost furnizată de către titularul drepturilor relevante. Prezenţii Termeni şi condiţiile aferente nu vă acordă dreptul de a utiliza nicio marcă sau siglă din cadrul site-ului. Nu eliminaţi, nu ascundeţi şi nu modificaţi nicio menţiune legală afişată în cadrul sau împreună cu site-ul web.

Răspunderea pentru site-ul și serviciile noastre

În măsura permisă de lege, noi, furnizorii şi distribuitorii noștri nu vom/vor fi răspunzători pentru pierderile de profituri, venituri sau date, pentru pierderile financiare sau pentru daunele indirecte, speciale, subsecvente, exemplare sau punitive în legătură sau ca efect al utilizării site-ului. Utilizarea site-ului, conținutului sau serviciilor se face pe riscul dumneavoastră și totul este furnizat „ca atare“ și „așa cum este disponibil“, fără niciun fel de garanție, explicită sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita la garanții implicite de comercializare, calitate satisfăcătoare, potrivire pentru un anumit scop și altele asemănătoare.

În limitele permise de lege, răspunderea totală a noastră, a furnizorilor şi a distribuitorilor noștri pentru orice reclamaţie în baza acestor Termeni şi a condiţiilor aferente, inclusiv pentru toate garanţiile implicite, se limitează la suma pe care ne-aţi plătit-o pentru utilizarea serviciilor (sau, la alegerea noastră, se limitează la a vă furniza din nou serviciile).

Noi, furnizorii şi distribuitorii noștri, nu vom fi în niciun caz responsabili pentru nicio pierdere sau pagubă care nu poate fi prevăzută în mod rezonabil.

Nu aveți dreptul să efectuați niciun act care ar putea afecta imaginea noastră, interese sau drepturi ori care ar putea deteriora, face inutil sau supraîncărca site-ul, sau care ar putea împiedica, în orice mod, normal utilizarea acestuia de către alți vizitatori ori de către noi.

Nu putem garanta non-existența unor viruși sau orice alte elemente care pot provoca modificări ale sistemelor de computer (hardware și software) sau la datele și fișierele conținute în sistemele dumneavoastră.

Utilizarea Serviciilor noastre pentru afaceri

Dacă utilizaţi serviciile noastre în numele unei companii, compania respectivă acceptă prezenţii Termeni şi condiţiile aferente. Compania respectivă ne va apăra şi ne va despăgubi pe noi, afiliaţii, funcţionarii, agenţii şi angajaţii noștri împotriva oricăror pretenţii, procese sau acţiuni rezultate din sau în legătură cu utilizarea Serviciilor sau cu încălcarea prezenţilor Termeni şi a condiţiilor aferente, inclusiv toate răspunderile sau cheltuielile rezultate din pretenţiile, pierderile, daunele, procesele, penalizările, costurile de judecată şi onorariile avocaţilor.

Despre prezenţii Termeni şi condiţiile aferente

Putem să modificăm prezenţii Termeni şi condiţiile aferente şi Termenii şi condiţiile suplimentare care se aplică unui Serviciu, de exemplu, pentru a corespunde schimbărilor survenite la nivelul legislaţiei sau al Serviciilor noastre. Consultaţi periodic Termenii şi condiţiile. Pe această pagină vom posta notificările privind modificările prezenţilor Termeni şi condiţiilor aferente. Vom posta notificările cu privire la modificarea Termenilor şi condiţiilor suplimentare în cadrul Serviciului în cauză. Modificările nu se vor aplica retroactiv şi vor intra în vigoare în termen de minimum 14 zile după postare. Totuşi, modificările aferente funcţiilor noi ale unui Serviciu şi cele din motive legale vor intra în vigoare imediat. Dacă nu sunteţi de acord cu modificările aduse Termenilor şi condiţiilor aferente unui Serviciu, vă sugerăm să întrerupeţi utilizarea Serviciului respectiv.

În cazul unei discrepanţe între prezenţii Termeni şi condiţii şi Termenii şi condiţiile suplimentare, vor prevala Termenii şi condiţiile suplimentare.

Prezenţii Termeni şi condiţii reglementează relaţia dintre noi şi dvs. Aceştia nu creează niciun fel de drepturi pentru terţi beneficiari.

Dacă anumiţi termeni şi anumite condiţii se dovedesc a fi inaplicabili, aceasta nu va afecta restul Termenilor şi condiţiilor.

Dacă nu respectaţi prezenţii Termeni şi condiţiile aferente şi nu luăm măsuri imediate, nu înseamnă că renunţăm la drepturile pe care le avem (de exemplu, dreptul de a lua măsuri pe viitor). Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a introduce o acțiune împotriva dumneavoastră pentru încălcarea acestor Termeni de utilizare si a condițiilor aferente în fața unei instanțe competente.

În cazul litigiilor survenite din sau asociate cu prezenţii Termeni şi condiţiile aferente sau cu Serviciile, se va aplica legislaţia din România. Toate pretenţiile rezultate din sau în legătură cu prezenţii Termeni şi condiţiile aferente sau cu Serviciile vor fi judecate exclusiv de instanţele din Romania, iar dvs. sunteţi de acord cu jurisdicţia respectivelor instanţe.

Pentru informaţii despre modul în care puteţi să ne contactaţi, accesaţi pagina noastră de contact.